Co to jest kopia online w chmurze?

Kopia online przez Internet, czyli tworzenie kopii bezpieczeństwa newralgicznych danych w celu ich odtworzenia po utracie lub uszkodzeniu. Kopia danych i aplikacji jest przechowywana na serwerach umieszczonych poza lokalną siecią w zabezpieczonej serwerowni, a nie na komputerze użytkownika.

 

Czy moje dane nigdy nie wypłyną na zewnątrz?

Nie ma możliwości, aby do danych użytkownika miały dostęp osoby trzecie oraz, żeby wyciekły na zewnątrz. Bez posiadania loginu i hasła użytkownika nie ma dostępu. Wszystkie pliki szyfrowane są już na urządzeniu użytkownika (AES 256) i w takiej formie przesyłane, transmisja również jest szyfrowana (SSL). W zaszyfrowanej postaci są poddane replikacji i zapisane na dwóch serwerach w Data Center spełniającym najwyższe wymogi bezpieczeństwa.

 

Czy do moich danych nie mają dostępu osoby trzecie?

Nie ma możliwości, aby osoby trzecie mogły uzyskać dostęp do danych, które zostały przesłane na serwery centrum danych. Przed wysyłką plików, na komputerze użytkownika, każdy z nich jest dzielony na mniejsze części oraz poddawany szyfrowaniu algorytmem AES 256. Na serwerach pliki przechowywane są w formie zaszyfrowanej, a każda ich część przechowywana w losowej lokalizacji, przez co ich odtworzenie przez osoby trzecie jest niemożliwe.

.

Jak zainstalować aplikację?

Aplikację można zainstalować na komputerze, laptopie, tablecie i smartfonie. Kreator instalacji poprowadzi Cię przez proces instalacji. Jest to bardzo proste i zajmuje mniej niż pięć minut.

Czy moje dane są bezpieczne?

Głównym priorytetem całej platformy jest jej bezpieczeństwo oraz bezawaryjność, tak by nasi użytkownicy mieli pewność, że do przesłanych danych nie mają dostępu osoby trzecie. Wszystkie pliki, również z aktówki, szyfrowane są na komputerze użytkownika jeszcze przed wysyłką na serwery, z wykorzystaniem algorytmu AES 256. Transmisja danych również jest szyfrowana. Uniemożliwia to dostęp osób nieautoryzowanych do plików wysłanych przez użytkownika, gdyż wykorzystywany algorytm szyfrowania danych jest niemożliwy do złamania.

 

Skąd mogę dostać się do swoich danych?

Do swoich danych można dostać się na trzy sposoby:

  • poprzez przeglądarką internetową,
  • aplikację na komputerze,
  • aplikacja na urządzeniach mobilnych

 

Skąd mam wiedzieć, czy backup wykonał się poprawnie?

Jeśli chcesz, możesz otrzymywać powiadomienia, o każdej kopii zapasowej. Informacja będzie wyświetlana na ekranie lub wysyłana w wiadomości e-mail. Dodatkowo masz dostępne logi, które informują Cię o statusach wykonanych backupów, możesz je podejrzeć w każdej z aplikacji.

 

Jak zaplanować wykonywanie backupu?

Na początek określ, które dane chcesz zabezpieczyć. Pamiętaj, aby były to cenne dane, których utrata może być kosztowna, a odzyskanie niemożliwe. Po wyborze plików, określ również czas, kiedy chcesz, aby kopia była wykonywana. Następnie uruchom aplikację i utwórz projekt backupu za pomocą prostego kreatora, gdzie wprowadzisz wcześniej zaplanowane ustawienia.

 

Jak wykonać niezaplanowaną kopię?

Każdy utworzony projekt backupu, można uruchomić ręcznie. W tym celu, w aplikacji desktop, należy przejść do zakładki Moje projekty, a następnie zaznaczyć wybrany z nich i kliknąć przycisk Wykonaj teraz.

 

Czy kopie tworzą się automatycznie?

Tak, raz ustawiony projekt będzie się wykonywał w tle bez ingerencji użytkownika.

 

Jakie dane mogą być przechowywane na dysku online?

Kopia Online umożliwia Ci backup wszystkich danych! Począwszy od plików lokalnych, które znajdują się na Twoim komputerze, przez pliki poczty Microsoft Outlook lub Microsoft Exchange, a zakończywszy na bazach danych (Firebird, MS SQL) oraz plikach znajdujących się na urządzeniach sieciowych.

 

W jaki sposób mogę usunąć projekt z aplikacji?

W celu usunięcia projektu z aplikacji należy zalogować się do aplikacji i przejść do zakładki Moje projekty, a następnie zaznaczyć pole obok nazwy projektu i kliknąć przycisk Usuń projekt, który znajduje się w dolnej części zakładki. Usunięcie projektu nie skutkuje usunięciem przesłanych danych.

 

Czym jest Aktówka?

Aktówka umożliwia synchronizację danych pomiędzy wskazanym katalogiem na komputerze użytkownika, a serwerem i pozostałymi urządzeniami w ramach konta użytkownika. Pliki, które zostaną dodane do katalogu aktówki zostają automatycznie przesłane na serwery Centrum Danych i analogicznie jakakolwiek zmiana przestrzeni aktówki z innego urządzenia zostaje odwzorowana na naszym lokalnym komputerze. Dzięki temu, na każdym urządzeniu mamy dokładnie taki sam stan aktówki. Jest to doskonałe narzędzie, do współpracy nad dokumentami w kilka osób oraz wymiany plików, gdyż oprócz synchronizacji aktówka umożliwia nam tworzenie linków publicznych oraz współdzielenie danych.

 

Czy mogę przeglądać pliki w Aktówce?

Użytkownik w dowolnej chwili może przejrzeć zawartość swojej aktówki. Na komputerze lokalnym, aplikacja synchronizuje jej zawartość ze wskazanym katalogiem, w aplikacji WEB za pośrednictwem plików online oraz w aplikacji mobilnej.

 

Czy mogę logować się z kilku urządzeń na jedno konto?

Tak, każdy użytkownik ma możliwość zalogowania się z kilku urządzeń na jedno konto. Ilość hostów, która może zostać przypisana do konta, zależna jest od licencji.

 

Czym jest klucz szyfrujący?

Wszystkie pliki przesyłane za pośrednictwem aplikacji Kopia Online podlegają szyfrowaniu po stronie klienckiej algorytmem AES 256. Użytkownik ma możliwość wyboru jednego z dwóch kluczy, którym będą szyfrowane jego dane. Klucz domyślny – klucz generowany jest automatycznie i przechowywany na serwerach platformy. Klucz użytkownika – użytkownik sam deklaruje swój klucz szyfrujący, który nie jest przechowywany na serwerach.

 

Jaka jest różnica pomiędzy kluczem domyślnym a użytkownika?

Po wyborze klucza domyślnego zostanie on wygenerowany automatycznie, a następnie zapisany w bazie danych na serwerach Kopia Online. Nie jest on znany użytkownikowi, więc nie musi się on troszczyć o jego bezpieczeństwo. Korzystając z klucza domyślnego użytkownik może, za pośrednictwem panelu online, pobierać oraz generować linki publiczne do zasobów przesłanych jako backup.

Klucz użytkownika zapewnia wyższe bezpieczeństwo Twoich danych niż klucz domyślny, jest on znany tylko i wyłącznie użytkownikowi, nie jest przechowywany na serwerach Kopia Online, zatem obowiązek jego prawidłowego zabezpieczenia spada na użytkownika. W przypadku utraty klucza użytkownika, dane przesłane na serwery Kopia Online są niemożliwe do odzyskania. Korzystając z klucza użytkownika nie ma możliwości pobierania oraz generowania linków publicznych do zasobów przesłanych jako backup.

Niezależnie od wyboru klucza szyfrującego oraz aplikacji dane są szyfrowane oraz deszyfrowane po stronie użytkownika.

 

Czy aplikacja działa jako usługa Windows?

W skład aplikacji instalowanej na komputerze z systemem Windows wchodzi usługa, która jest odpowiedzialna za wykonywanie backupów, przywracanie danych oraz synchronizację aktówki oraz aplikacja dostarczająca interfejs użytkownika. Wystarczy, że poprawnie skonfigurujesz projekty i nie musisz więcej uruchamiać aplikacji. Nasza usługa uruchamia się automatycznie podczas startu systemu i od tego momentu dba o bezpieczeństwo Twoich cennych danych.

 

Do czego służy wersjonowanie?

Wersjonowanie plików umożliwia użytkownikowi przywrócenie jednej z wcześniejszych wersji pliku, niekoniecznie ostatniej, dzięki czemu możliwe jest przywrócenie wcześniej wprowadzonych zmian. Domyślnie aplikacja Kopia Online przechowuje do 30 wersji dla każdego z plików.

 

Czy mogę zmienić ilość przechowywanych wersji pliku?

Tak, możesz tego dokonać w dowolnym momencie, za pośrednictwem aplikacji zainstalowanej na Twoim komputerze. Przejdź do ustawień aplikacji i w zakładce Zaawansowane możesz dowolnie zwiększać bądź zmniejszać ilość przechowywanych wersji. Jeżeli zmienisz ilość wersji na mniejszą, to po wykonaniu następnego backupu nadmiarowa ilość wersji zostanie usunięta.

 

W jaki sposób usuwać wersje plików?

Wersje plików przesłanych jako backup możesz usuwać jedynie za pośrednictwem aplikacji desktop. W tym celu przejdź do zakładki Przywracanie, odnajdź plik, którego wersje chcesz usunąć i kliknij na nim prawym przyciskiem myszy. Z menu, które zostało wyświetlone, wybierz pozycję Pokaż wersje pliku. Wyświetlona tabela zawiera wszystkie przesłane wersje wybranego pliku, zaznacz tą, którą chcesz usunąć i wybierz przycisk Usuń.

 

Czy pliki w aktówce podlegają wersjonowaniu?

Tak, pliki w aktówce również są wersjonowane. Dowolną wersję możesz pobrać za pośrednictwem panelu użytkownika. W zakładce pliki, jeśli wybierzesz przestrzeń aktówki, możesz kliknąć ikoną opcji przy danym pliku i wybrać wersję, którą chcesz pobrać.

 

Co się dzieje, gdy zostanie zerwane połączenie z Internetem podczas wykonywania backupu?

Aplikacja wstrzymuje proces wysyłki plików do momentu ponownego nawiązania połączenia. Wysyłka plików jest wznawiana od miejsca, w którym została zakończona.

 

Jak przywrócić moje dane?

W celu przywrócenia danych, które są przechowywane na serwerach Kopia Online, należy w aplikacji desktop, w zakładce Przywracanie zaznaczyć pliki i/lub foldery, które mają zostać pobrane, a następnie kliknąć przycisk Przywróć zaznaczone. Zostaną wyświetlone Ustawienia przywracania plików.

W wyświetlonym oknie należy wybrać lokalizację przywracanych danych pomiędzy pierwotną, z której zostały przesłane dane, a wskazaną przez użytkownika. Dodatkowo można wybrać operacje, jaką ma podjąć aplikacja, jeżeli we wskazanej lokalizacji istnieją pliki o tych samych nazwach, co przywracane. Aplikacja może nadpisywać pliki, jeżeli istniejące pliki są starsze, nadpisywać zawsze lub nigdy.

W przypadku wyboru opcji uwzględniającej nadpisywanie plików (Wykonuj kopię nadpisywanych plików) do nadpisywanych plików zostanie dopisane rozszerzenie *.bak i oba pliki będą przechowywane w tej samej lokalizacji.

W przypadku korzystania z klucza domyślnego możliwe jest również pobieranie plików za pośrednictwem panelu użytkownika. W tym celu należy się zalogować jako użytkownik, wybrać host, a następnie zaznaczyć pliki, które mają zostać pobrane i wybrać opcję Pobierz.

 

Jak udostępnić swoje pliki innym użytkownikom?

Platforma Kopia Online umożliwia współdzielenie plików pomiędzy użytkownikami platformy, dzięki czemu mogą oni wspólnie pracować na wybranych plikach. Współdzieleniu podlegają jedynie katalogi, a tym samym wszystkie pliki w nich zawarte, które znajdują się w aktówce. Niemożliwym jest współdzielenie zasobów, które zostały przesłane jako backup.

W celu udostępnienia danego katalogu jako współdzielony innemu użytkownikowi platformy Kopia Online należy, będąc zalogowanym do panelu użytkownika, kliknąć na, znajdującą się przy katalogu, ikonę opcji, a następnie z menu kontekstowego wybrać pozycję Współdziel. Zostanie wyświetlone okno, w którym należy podać loginy użytkowników, z którymi dany zasób ma być współdzielony oraz wpisać treść wiadomości, jaka ma być przesłana do wskazanych użytkowników wraz z zaproszeniem do współdzielenia zasobu.

 

Czy wykona się kopia pliku, na którym aktualnie pracuje?

Tak, możliwe jest to dzięki zastosowania mechanizmu VSS, który jest domyślnie aktywny dla wszystkich tworzonych przez użytkownika projektów.

 

Co się dzieje, gdy osiągnę maksymalną pojemność?

Zanim użytkownik osiągnie limit pojemności swojego konta zostanie o tym ostrzeżony drogą mailową, dzięki czemu będzie mógł się wcześniej na to przygotować. W momencie, gdy użytkownik osiągnie maksymalną przestrzeń, ponownie zostanie poinformowany drogą mailową, a backupy przestaną się wykonywać. Zostanie również wstrzymana synchronizacja. Klient w dowolnym momencie dokonać modyfikacji swojego konta, a tym samym zwiększyć dostępną przestrzeń na jego koncie.

 

Co zrobić w przypadku zgubienia prywatnego klucza szyfrującego?

W przypadku utraty prywatnego klucza szyfrującego nie ma możliwości przywrócenia danych, gdyż nie jest on nigdzie przechowywany w platformie Kopia Online.

Jeżeli chcesz nadal korzystać z aplikacji należy dokonać zmiany klucza szyfrującego za pośrednictwem panelu użytkownika. Pamiętaj, że zmiana klucza szyfrującego wiąże się z bezpowrotną utratą wszystkich danych.

 

Jak dodać kolejnego użytkownika?

Kolejnych użytkowników możesz dodawać poprzez konto główne firmowe. Dla opcji Biznes oraz Biznes server nie ma limitu kont użytkowników, czyli pracowników firmy. W przypadku pakietów Personal można założyć tylko jedno konto użytkownika.

Podczas dodawania kolejnych użytkowników, każdemu z nich przypisywana jest część przestrzeni z dostępnej puli, w ramach której może on wykonywać backup i synchronizację danych. Każdy nowo dodany użytkownik może również korzystać z komputerów w ilości podanej w parametrach subskrybowanego produktu.

 

Jak wygenerować link publiczny?

Użytkownik do wybranych zasobów z aktówki oraz backupów szyfrowanych kluczem domyślnym może generować linki, które następnie mogą być przekazane innej osobie W celu wygenerowania linku publicznego do wybranych zasobów należy je uprzednio zaznaczyć, a następnie kliknąć ikonę link znajdującą się nad listą plików. Zostanie wyświetlone okno z linkiem publicznym do wskazanych zasobów, a także jego datą ważności.

 

Kopia Online używa połączenia SSL, co to znaczy?

SSL to skrót od Secure Sockets Layer. Ten protokół szyfrujący zabezpiecza komunikację w Internecie przy użyciu szyfrowania i uwierzytelniania. Protokół jest często stosowany do wykonywania bezpiecznych transakcji elektronicznych przez Internet np. bankowe transakcje online.

 

Czy mogę usunąć dane z serwera Kopia Online?

W dowolnym momencie możesz usunąć pliki, które przesłałeś na serwery Kopia Online, zarówno jako backup oraz aktówka.

Pliki przesłane jako backupy mogą być usuwany jedynie za pośrednictwem aplikacji desktop. W tym celu uruchom i zaloguj się do aplikacji, a następnie przejdź do zakładki Przywracanie, gdzie wyświetlane są wszystkie pliki przesłane jako backupy. Następnie zaznacz wszystkie pliki, które mają zostać usunięte, a następnie kliknij przycisk Usuń, co spowoduje usunięcie tych plików.

Pliki przesłane do aktówki możesz usuwać na klika sposobów:

  • jeżeli usuniesz plik, w katalogu na komputerze lokalnym, który jest synchronizowany z przestrzenią aktówki, automatycznie zostanie on usunięty z przestrzeni aktówki,
  • po zalogowaniu się do panelu web, z listy plików aktówki można usunąć dowolny plik,
  • w aplikacjach mobilnych sytuacja wygląda analogicznie jak dla panelu web.

 

Czy mogę zrobić kopię zapasową mojej skrzynki e-mail?

Możesz wykonać kopię zapasową skrzynki e-mail w przypadku, gdy synchronizujesz ją z programem Microsoft Outlook na swoim lokalnym komputerze. W tym celu wystarczy, że wybierzesz odpowiedni typ projektu oraz wskażesz pliki PST (oraz OST), które mają zostać poddane archiwizacji. Dla użytkowników Kopia Online w wersji Serwer umożliwiamy również backup skrzynek mailowych, które znajdują się na serwerze Microsoft Exchange.

 

Nie wiem gdzie moje maile są przechowywane na komputerze. Jak można zrobić kopię zapasową?

Kopia Online automatycznie wykrywa lokalizację Microsoft Outlook, co musisz zrobić, to wybrać opcję tworzenia kopii zapasowej e-maili, a Kopia Online zrobi resztę.

 

Z jakich portów korzysta aplikacja Kopia Online zainstalowana na moim komputerze?

Kopia Online używa standardowych portów. Cała komunikacja pomiędzy usługą Kopia Online, a naszymi serwerami odbywa się za pośrednictwem portu 443 (SSL) oraz portu 80. Nie jest zatem konieczne, aby zmieniać ustawienia zapory lub oprogramowania zabezpieczeń Internet tak, aby móc korzystać z aplikacji.

 

Czy jak zapomnę odnowić licencję to moje pliki przepadną?

Pliki użytkownika w platformie Kopia Online przechowywane są do końca ważności licencji klienta, chyba że zaistniała jedna z poniższych sytuacji:

  • rezygnacja – dane przechowujemy 1 m-c;
  • usunięcie konta użytkownika – dane przechowujemy przez 1 m-c;
  • skasowanie danych – dane przechowujemy przez 1 m-c;
  • reset klucza szyfrującego – dane są usuwany natychmiast.

 

Czy mogę wykonywać backup zmapowanych dysków sieciowych?

Tak, ale tylko, jeśli masz licencję która umożliwia Ci wykonywanie kopii zaawansowanych (Business Servers), gdzie jest możliwość backupu dysków sieciowych. Zmapowany dysk, należy kopiować jako zasób sieciowy i podać do niego pełną ścieżkę oraz ewentualne dane autoryzacyjne.

 

Czy katalogiem tymczasowym może być lokalizacja sieciowa lub zmapowany zasób?

Nie, katalogiem tymczasowym, mogą być jedynie katalogi, które fizycznie znajdują się na lokalnym komputerze użytkownika.

 

Czy mogę wykonywać backup dysków zewnętrznych (USB)?

Tak, Kopia Online pozwala Ci na backup plików znajdujących się na dowolnym urządzeniu zewnętrznym, które jest podłączone do Twojego komputera. Wystarczy, że wybierzesz dane lokalne, a następnie wskażesz te pliki. W przypadku błędów, przejdź do opcji zaawansowanych i zaznacz opcję Wykonaj backup na prawach użytkownika Windows, a następnie wpisz nazwę użytkownika oraz hasło, jakie masz zadeklarowane w systemie Windows.

 

Do czego służy i w jaki sposób wykonać backup na prawach użytkownika Windows?

Każdy backup może być wykonywany na prawach użytkownika Windows, co oznacza, że na czas wykonywania backupu następuje impersonalizacja usługi i działa ona w kontekście wskazanego użytkownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik może wykonywać backup zasobów, do których wymaga dodatkowych uprawnień, gdyż standardowo usługa działa na prawach usługi lokalnej. W celu wykonania backupu na prawach użytkownika Windows, należy w kreatorze projektów przejść do zakładki Zaawansowane, a następnie zaznaczyć opcję Wykonaj backup na prawach użytkownika Windows oraz wprowadzić dane autoryzacyjne

 

Prawie każdy użytkownik komputera doświadczył w swoim życiu utraty danych elektronicznych. Jakie są najczęstsze powody utraty danych?

1. Przypadkowe usunięcie danych

Wielu ludzi przypadkowo usuwa swoje pliki z dysków twardych. Zaliczyć tu należy zarówno świadome, jak i nieświadome usunięcie plików. Należy zatem zachować ostrożność podczas zarządzania danymi oraz uważać podczas usuwania plików, w szczególności plików systemowych i tych, których pochodzenia nie znamy. Dobra praktyką jest usuwanie plików najpierw do kosza, z którego można je łatwo przywrócić.

 

2. Wirusy komputerowe

Wirusy komputerowe mogą być bardzo uciążliwe, jeżeli nie zabezpieczamy się przed nimi prawidłowo. Ich rezultatem może być zniszczenie i utrata danych. Rekomendowanym rozwiązaniem jest instalacja dobrego programu antywirusowego na komputerze lub urządzeniu mobilnym i jego ciągła aktualizacja w celu zabezpieczenia się przed wirusami.

 

3. Awaria sprzętu komputerowego

Sprzęt komputerowy, a w szczególności dyski twarde są bardzo wrażliwymi urządzeniami i nieodpowiednie obchodzenie się z nimi może skutkować fizycznym uszkodzeniem sprzętu. Może to oznaczać utratę danych przechowywanych na dysku, bez możliwości ich odzyskania.

 

4. Przypadkowe sformatowanie dysku twardego

Wbrew pozorom częstą sytuacją jest przypadkowe sformatowanie dysku z danymi, co skutkuje natychmiastową utratą danych. Koszty odzyskania danych mogą być znaczne. Na rynku istnieją firmy specjalizujące się w takich usługach, co świadczy o sporym rynku na takie usługi.

 

5. Błędy programów komputerowych

Sytuacja, w której pracujesz na pliku i twój program się zawiesi lub ulegnie awarii może skutkować uszkodzeniem pliku i utratą danych.

 

6. Problemy z energią elektryczną

Awarie powodujące problemy z dostawami energii elektrycznej mogą skutkować utratą niezapisanych plików lub ich uszkodzeniem. Rekomendowane jest, aby często zapisywać pliki, gdy na nich pracujemy i zmieniać nazwy plików z kolejnymi wersjami.

 

7. Ataki hakerskie

Twój system może zostać zaatakowany przez hakerów, którzy mogą wykraść lub uszkodzić Twoje dane. Ostanie głośne ataki hakerskie polegały na zaszyfrowaniu zawartości dysku twardego i żądaniu zapłaty za ich odszyfrowanie.

 

8. Klęski żywiołowe

Pożary, burze, powodzie i trzęsienia ziemi mogą spowodować fizyczne uszkodzenie sprzętu komputerowego. Tego typu zagrożenie jest nieuniknione i zazwyczaj niespodziewane, dlatego doradzanym rozwiązaniem jest zawsze wykonywanie kopii zapasowej danych i przechowywanie jej w zewnętrznej lokalizacji.

 

9. Kradzież nośnika danych

Według statystyk Gartnera, kradzież laptopa ma miejsce średnio co 53 sekundy. Bądź ostrożny i nigdy nie zostawiaj swojego laptopa bez opieki. Koszty utraconego laptopa stanowią zazwyczaj tylko 20% całej straty. Pozostałe 80% stanowią koszty danych utraconych razem z laptopem.

 

SPRAWDŹ JAK TO DZIAŁA!

Wybierz swój pakiet online i testuj pełną wersję przez 14 dni!

ODBIERZ TERAZ
Share This